English

 

Osnovne vrste nejonizirajućih zračenja:

• Podzemni vodeni tokovi,

• Geološki lomovi,

• Hartmannova, Curryjeva i Reinhardt-Schneiderova mreža,

• Prirodna, kosmička i zemaljska zračenja,

• Vanjska i unutarnja tehnička zračenja.

 

Sva novija istraživanja (znanstvena i ''alternativna'') ukazuju na štetno i pogubno djelovanje navedenih zračenja na zdravlje i raspoloženje !

Vodeni tok ili energetski čvor ispod ležaja će prije ili kasnije dovesti do oboljenja. Kombinacijom vodenog toka i energetskog čvora ispod ležaja dobivamo izuzetno jako geopatogeno mjesto !

Ugodan i zdrav san a time i život moguć je totalnom eliminacijom svih prirodnih štenih zračenja ''CG'' pločama.

• Dr. med. E. Hartman, voditelj istraživečkog centra za geologiju u Heilderbergu (Njemačka) zaključuje: ''Karcinom je bolest koja je povezana sa životom na geopatogenim mjestima. Kolikim bolesnicima od karcinoma bi smanjili teškoće, koliko primjera metastaza ne bi bilo, a kolikim ljudima bi život bio produžen samo sa zdravim mjestom spavanja.''

• B. Pohl u svojoj knjizi ''Podzemna zračenja-uzrok bolesti i karcinoma'' piše: ''Sve bolesti ljudi, životinja i biljaka imaju svoj primarni uzrok u raznim zračenjima koja slabe organizam i tako ga čini osjetljivim na oboljenja.''

 

 
 
 

 
 
 

 

Štetna zračenja iz zemlje…

…nastaju usljed podzemnih vodenih tokova, nalazišta nafte i plina, ruda ili promjena u zemljinoj kori.

Sva ta zračenja štetno djeluju na ljude ako su im izloženi tokom dužeg vremenskog perioda. Takva zračenja izazivaju poremećaj polarizacije u organizmu, što dovodi do zdravstvenih smetnji. Danas se oboljenje javlja u mnogo kraćem vremenu, jer smo izloženi dodatnim zračenjima iz naše okoline, koja pojačavaju štetnost prirodnih zračenja.

Štetna zračenja, međutim ne djeluju na sve ljude jednako, zbog različitosti jačine imuniteta. Sve je u prirodi polarizirano, sve živo i neživo. Svaka strana našeg tijela ima drugačiji polaritet. Isto se tako razlikuju polariteti muškarca i žene. Ženska je osoba uglavnom polarizirana negativno (-), a muška pozitivno (+). Zračenja također imaju svoj polaritet, pa je utvrđeno da postoje minus (-), plus (+) i neutralna (!) zračenja. Svi ti polariteti imaju veliko značenje za zdravlje. Bila ona pozitivno ili negativno polarizirana, sva zračenja štetna su po zdravlje ljudi.

 

Zračenja geoloških lomova

Geološki lomovi nastaju usljed smicanja tla gdje dolaze u dodir slojevi tla koji se ne trpe i tako proizvode jako štetna zračenja. Na tim područjima dolazi do sinklinala i antiklinala. Ta područja, na opšte dobro ljudi, su rijetka.

 

Kosmička zračenja

Kosmiča zračenja kojima smo konstantno izloženi vrlo nepovoljno bi utjecala na život na planeti da nismo zaštićeni ozonskim omotačem. Nažalost, danas sve više slušamo o rupama u ozonskom omotaču kroz koje štetna svemirska zračenja dopiru na Zemlju. Sve češće kod snimanja stanova nailazimo na svemirska zračenja kojih nekada nije bilo.

Zračenja iz kosmosa, pod uticajem zemaljskih štetnih zračenja, stvaraju nevidljivu mrežu po cijeloj zemaljsko kugli, poput merdijana i paralela. Do danas su otkrivene i određene tri takve mreže - Hartmannova, Curryjeva i Reinhardt-Schneiderova.

 

U kosmička zračenja ubrajaju se još: elektromagnetno, jonizirajuće i radioaktivno zračenje.

 

Elektromagnetno zračenje...

…ima veliki uticaj na živa bića. To zračenje djeluje na ćelije u organizmu i izaziva promjene molekularne strukture i polarizacije unutar stanica organizma, što dovodi do zdravstvenih smetnji kod ljudi. Osobito je štetno djelovanje tog zračenja na stanice u mozgu, jer izaziva nervozu, psihičke smetnje, vrtoglavicu, promjene u krvnom pritisku. Osobe osjetljive na tu vrstu zračenja osjećaju smetnje na mjestima koja su izložena zračenju.

Jonizirajuće zračenje…

…izaziva jonizaciju molekula u materijalima, a obuhvata rentgensko i gama zračenje. Uništavajući postepeno žive stanice u organizmu, dovodi do njegova teškog oštećenja. Mislilo se da liječnički pregled nije temeljito obavljen, ako pacijent nije bio podvrgnut rentgenskom snimanju. Danas se već vodi briga o tome da se ljudi što manje izlažu takvom zračenju.

Radioktivno zračenje…

…nastaje prelaženjem jednog elementa u drugi ili neke molekularne vrste u drugu: prodornost radioktivnog zračenja ovisi o njegovoj prirodi i energiji. Postoje alfa, beta i gama zrake. Pozitivno nabijene čestice alfa zraka prodiru jedva nekoliko cm kroz zrake. Beta zrake, kao negativne čestice, nisu kadre prodrijeti ni kroz nakoliko mm aluminijskog lima. Najprodornije su gama zrake koje probijaju betonski sloj od 1 cm, a pri tome nimalo ne gube na snazi.

O radioaktivnosti se počelo ozbiljnije govoriti poslije atomskih bombi bačenih na Hirošimu i Nagasaki. Kasnije se strah od uništavajuće moći tog bauka modernog svijeta pojačavao učestalim pokusnim nuklearnim eksplozijama i njihovim zastrašujućim učinkom, ali je prava panika zahvatila ljude tek poslije uzastopnih kvarova na nuklearnim elektranama, što je svoj vrhunac dostiglo katastrofom u Černobilu.

Zračenje iz naše okoline…

…nastaju djelovanjem odašiljača, radio-stanica, radara, radio-farova, dalekovoda, trafostanica, radioaktivnih gromobrana, rentgenskih aparata, svih vrsta antena, elektronskih uređaja i sl. Sva su ta zračenja više ili manje štetna.

Gotovo da nema danas naseljenog mjesta gdje nisu prisutna zračenja ili od podzemnih vodenih tokova, geopatogenih i svemirskih zračenja ili, pak, elektronskih uređaja, a nije rijedak slučaj da se ponegdje naiđe i na sva ta štetna zračenja zajedno. Dok su ostala zračenja uglavnom stalnog intenziteta, kod elektronskih se uređaja intenzitet zračenja naizmjenično povećava ili smanjuje, što ovisi o tome koliko je takvih izvora zračenja istovremeno aktivno.

Različiti elektronski aparati koji su danas postali prava pošast, dospjeli su i u dječije ruke kao školska pomagala ili razonoda. Ako je dijete u školi, kod kuće, u vrtiću ili igraonici izloženo uticaju takvih aparata, to će se štetno odraziti na njegovo zdravlje. To jednako vrijedi i za odrasle. I onda se čudimo što su današnja djeca, omladina, uopće ljudi tako nemogući, nervozni, razdražljivi, zločesti, čak i vrlo često agresivni. A vrlo često danas srećemo djecu koja su hiperaktivna. Ta djeca su jako zdrava sa jakim imunitetom koji im ne dozvoljava boravak na takvom mjestu. Ta djeca na svim liječničkim pretragama koja se vrše nad njima kao i posebnim ispitivanjima su liječnički izraz ''prezdrava''.

Ako su savremeni tehnički uređaji i izvedeni prema svim propisima i važećim normama, te njihova ispravnost potvrđena upotrebnom dozvolom, to još uvijek ne znači da takvi uređaji nisu štetni po okolinu. Uzmimo, primjerice, tokove podzemnih voda, Hartmannove ili Curryjeve čvorove. Njih niti jedan jedini propis ne spominje niti uzima u obzir. A činjenica je da tehnički uređaji, ma kako propisno bili izvedeni, sami za sebe ne šire štetne uticaje, ali kada se nađu na podzemnom toku ili štetnom čvoru, dakle kada su izloženi drugim uticajima štetnog zračenja i oni počinju emitovati signale štetnoga zračenja. Tako je kod postavljenja dalekovoda vrlo značajna njegova lokacija i smjer kojim se prostire, jer ako prelazi preko željezničke pruge koja je pod utjecajem uređaja za vezu, to će područje biti prekriveno signalima štetnog zračenja.