English

 

Prirodna i tehnička štetna zračenja mogu se vrlo jednostavno izmjeriti savremenim elektronskim mjernim instrumentima. Mi koristimo slijedeće:

 

1. Genius - profesionalni elektronski mjerni instrument pomoću kojeg mjerimo podzemne vodene tokove, kosmička i zemaljska zračenja. Mjerenjem utvrđujemo raspored i kombinacije, sijecišta, širinu i jačinu kao i razmak između talasa štetnih zračenja, pa tako utvrđujemo o kakvim se zračenjima radi u dotičnom prostoru. Poznavajući raspored širine i jačinu talasa kao i vrste zračenja do sada poznatih mreža koje prekrivaju zemaljsku kuglu, a to su Hartmannova, Curryjeva i Reinhardt-Schneiderova mreža, utvrđujemo da li se radi o prisutnosti tih mreža u prostoru gdje se mjerenje vrši ili o jednostavnoj prisutnosti nevezanoj za navedene mreže zračenja. Na poseban način na licu mjesta utvđujemo pravce kretanja svih tih talasa, kao i kretanja podzemnih vodenih tokova. Ti pravci vrlo su bitni iz razloga što je pogubnije djelovanje talasa koji se preklapaju, iako im smjerovi njihovih kretanja mogu biti isti ili suprotni. I jedni i drugi su jako opasni ukoliko su prisutni u vašem prostoru i njihovo štetno dejstvo je puno jače nego kod pojedinačnog kretanja talasa.

 

Najopasniji su:

  • čvorovi u kombinaciji sa tehničkim zračenjima,
  • čvorovi s kombinacijom podzemnih vodenih tokova,
  • talasi različitih vrsta zračenja suprotnog smjera kretanja,
  • talasi različitih vrsta zračenja istog smjera kretanja,
  • kombinovanje bilo kojih talasa prirodnih štetnih zračenja sa energetskim čvorom,
  • prisutnost bilo kojih zračenja u pojedinačnoj formi djelovanja.

 

2. Suzy - aparat pomoću kojeg mjerimo prisutnost i daljinu do kojeg dosežu tehnička štetna zračenja od svog izvora. To su: nejonizirajuća zračenja koja izviru iz danas prezasićenih elektronskih mreža, dalekovoda, trafo stanica, televizijskih, radio i računarskih aparata ili bilo kojeg drugog izvora u prostoru stanovanja. Upotrebljiv je u svakoj prilici i sa sigurnošću sve ovo možemo izmjeriti.

 

3. Takođe posjedujemo elektronski instrument pomoću kojeg mjerimo ukupnu bioenergiju u ljudskom tijelu i/ili pojedine segmente bioenergije u određenim dijelovima tijela.